GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dates:  De setembre 2020 a juny 2021 (Inici 14 de setembre)

Horaris:    DILLUNS: 20:15 H a 21:15 H
                  DIMECRES: 20:30 H A 21:30 H
                  DIVENDRES: 15:10 H A 16:10 H

Lloc: Gimnàs Pavelló municipal d'Esports

Preu: 25 € al mes 1 hora a la setmana, 40 € al mes 2 hores a la setmana.

Inscripcions: Pavelló Municipal d’esports. 972581807.