QUINA ENTITATS ESPORTIVES PORQUERES

Aquest any la quina torna al Pavelló.

 


Després de que l'any 2022 es decidís desplaçar la Quina a Can Carreres degut a les poques dates que oferia el calendari, aquestes festes l'activitat torna al pavelló amb un total de 8 jornades de joc. 

Per aquest motiu, sis entitats esportives del municipi dinamitzaran la Quina de Porqueres al Pavelló, els dies 23, 25, 26, 29, 30 de desembre i 1, 6, 7 de gener mantenint l'essència de la millor Quina de la comarca. 

PREUS:

1 Cartró (5 partides) - 10,00€
(Es descomtptaran 2,00€ per a cada partida ja disposada del cartró en joc)

3 Cartrons (15 partides - 25,00€
(Només disponible fins a la tercera partida del dia)

Pagaments només en efectiu.