CLUB TENNIS PORQUERES

 

El CLUB TENNIS PORQUERES, es funda el 31 de gener de 2014.

L'entitat va guanyar un concurs obert d'obra i servei l'any 2015, promocionat per l'Ajuntament de Porqueres, on l'ens municipal cedia uns terrenys per a la construcció d'una pista de tennis. L'obra la va financiar al 100% el club esportiu, garantint-se els drets d'explotació de la instal·lació durant 20 anys.

L'èxit no tardava en arribar i el 2017 construeix la segona pista, per donar sortida a la demanda i alhora poder organitzar torneigs a nivell federat, on es demana un mínim de dues pistes. Actualment l'entitat està en tràmits d'ampliar l'equipament, amb dues pistes de minitennis.

El CLUB TENNIS PORQUERES gestiona la utilització de la pista per socis i lloguers puntuals, mentre la promoció del tennis de base la té cedida a l'empresa TÀCTIC TENNIS, que és qui porta l'escola de tennis.

JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENT: VÍCTOR VILLASANTE
SECRETARI: MARC ROVIRA
TRESORERA: MÒNICA ROVIRA
VOCAL: DANIELLA NOVELLA
VOCAL: MÍRIAM CARULLA

Mail de contacte: escola@tactictennis.com
Web: http://www.tactictennis.com/
Adreça postal: Pujada Cal Rei, 54 (17834 PORQUERES)
Telèfons contacte: 660406834/629284302