PATINATGE ARTÍSTIC PORQUERES

Sota el nom de PATINATGE ARTÍSTIC PORQUERES es constitueix el dia 21 de maig de 2009, un nou club que gestiona l'activitat de patinatge al municipi de Porqueres, rellevant al Club Patinatge Porqueres, que ho fèia fins aquesta data.

En l’actualitat el Patinatge Artístic Porqueres consta d'una seixantena de patinadors/es, un equip tècnic sota la direcció de Gemma Fructuoso i una junta directiva amb molta empenta. Tots plegats amb molta il·lusió volen difondre la pràctica del patinatge artístic sobre rodes dins i fora del nostre municipi. Els seus principals objectius són educar aplicant els valors universals de l’esport com l'esperit de superació, l'autodisciplina, el treball en equip, el companyerisme, l'amistat, la diversió….

Anualment organitzen un festival de patinatge anomenat PATINADAL i apart intenten que Porqueres sigui seu cada any d'un campionat oficial organitzat per la Federació Catalana de Patinatge.

 

La junta directiva està formada per:

PRESIDENTA: PILAR CULLELL
SECRETÀRIA: IRENE CASADEMONT
TRESORERA: SUSANNA BAZAN
VOCAL: PABLO PEÑAS
VOCAL: ANNA CERVIÀ

 

Pàgina web:http://paporqueres.wordpress.com

E-mail:patinatge@esportsporqueres.com

Adreça: C/Montseny s/n, 17834 (PORQUERES)

Telèfon: 972581807 - Fax: 972570717